<

Modtagelse af heste på klinikken09-04-2021 - 10:16


Heste modtages fremadrettet kun til dyrlæge behandling og inseminering hos Holstebro Hestepraksis, såfremt de kommer fra stalde hvor ejer erklærer, at der ikke er udbrud af smitsomme sygdomme.
Vi forlanger at der tages temperatur på hesten inden ankomst på klinikken.
I øvrigt henvises der til gældende regler hos Dansk Rideforbund
 

<