Er min hest et produktionsdyr eller en hobbyhest??

Alle heste fødes som produktionsdyr, hvilket betyder, at der gælder de samme regler mht. medicinering og slagtning af din hest som for en ko eller gris. Hvis din hest ikke er udelukket fra slagtning til konsum, skal hver medicinering følges af en tilbageholdelsesseddel, som skal følge hesten i 5 år efter behandling. Desuden skal ejer have bestået et medicinhåndteringskursus eller have min. 6 måneders sammenhængende fuldtidsarbejde med dyr, for at efterbehandle hesten med bl.a. penicillin eller smertestillende, som dyrlægen har ordineret. Dette gælder også, hvis ejer skal have udleveret ormekur til hesten.
Hesten er udelukket fra konsum, hvis den har et hestepas, hvor ejer eller dyrlæge har underskrevet erklæringen om udelukkelse fra konsum (afsnit IX, del 2). Denne side findes bagerst i hestepasset i forbindelse med medicinsiderne.

Hvornår skal hesten udelukkes fra slagtning til konsum?
Hesten skal udelukkes hvis;

  • Ejer ikke ønsker at hesten kan slagtes
  • Dyrlægen behandler hesten med medicin, hvor der ikke er en tilbageholdelsestid, hvorfor hesten ikke må anvendes til konsum.
  • Dyrlægen udleverer medicin til efterbehandling og ejer ikke har medicinhåndteringskursus
  • Ejer ikke ønsker at holde optegnelser over foder og medicinering
  • Heste som identificeres og får udstedt pas for sent, bliver automatisk udelukket fra konsum. Heste skal være identificeret, inden de forlader fødselsbedriften permanent og senest når de er 12 måneder gamle.

Hvordan udelukkes hesten fra konsum?
Er det et ønske fra ejer, at hesten aldrig skal slagtes, kan ejer skrive under i hestepasset og derved udelukke hesten fra konsum. Dette kræver ikke yderligere chipmærkning, men skal fra 1. januar 2016 registreres. Behandles hesten derimod af dyrlæge med medicin uden tilbageholdelsestid, chipmærkes hesten (hvis den ikke allerede har en chip) og dyrlægen underskriver hestepasset samt indsender erklæring til fødevarestyrelsen om hestens udelukkelse fra konsum.