Chip og hestepas

Det er lovpligtigt at hesten har et hestepas


Det har siden 1. januar 2012 været lovpligtigt at have hestepas, indeholdende medicinsider, på alle heste. Det indebærer at hesten entydigt kan identificeres enten ved hjælp af et brændemærke, frysemærke eller chip. Det har siden 1. marts 2010 været ulovligt at brændemærke heste i Danmark og alle heste som får udstedt et pas i Dk skal altså chipmærkes for at kunne identificeres (med mindre de har brænde eller frysemærke i forvejen). Medicinsiderne anvendes til at notere medicin fra listen af ”uundværlige stoffer til hest” og notere hvorvidt hesten er et slagtedyr eller ej. (Se: Er min hest et produktionsdyr eller en hobbyhest?")

Fra 1. januar 2016 er der kommet nye regler omhandlende hestepas. Se fødevarestyrelsens hjemmeside for yderligere info.