Medicinske behandlinger

Medicinske behandlinger dækker over behandlinger af de sygdomme vi konfronteres med til dagligt og i vagten, hvor behandlingen ikke kræver kirurgi.